Autor: Patryk Byczek
Dodano: 03.01.2019
Udostępnij:

Kto może wziąć udział?

Bank kieruje promocję wyłącznie do zweryfikowanych Klientów Usługi T-Mobile Bankowe, którzy posiadają konto osobiste z kartą. Aby wziąć udział w promocji należy również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych i udział w promocji.

Jak wziąć udział w promocji?

Klienci płacąc kartą płatniczą mogą liczyć na moneyback wynoszący 5%. Minimalna wartość zakupów to 200 złotych. Zwrot Klienci otrzymają raz w miesiącu. Ponadto wszelkie zakupy na tę kwotę zwalniają z opłacania karty, która kosztuje 6 złotych miesięcznie.

W promocji udziału nie biorą płatności:

– w usługach transportowych,
– odnoszące się do instytucji finansowych,
– w ubezpieczeniach,
– na narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

W promocji biorą udział dwa konta: Freemium i Premium. Maksymalny zwrot na koncie Freemium wynosi 90 złotych, natomiast na Premium – 150 złotych.

Co można wygrać?

W promocji można otrzymać moneyback na łączną kwotę 15 złotych miesięcznie. Taka suma za zwrot trafi do Klientów, gdy dokonają oni płatności kartą za conajmniej 300 złotych.

Przyznanie nagrody

Klienci otrzymają zwroty przez 6 kolejnych miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym otrzymają premię po raz pierwszy.

Regulamin promocji

Wszystkie informacje i regulamin promocji znajdziemy na stronie https://static.t-mobilebankowe.pl/uploads//files//RegulaminPromocjiZwrotZaZakupyDlaKlientowTMobileUslugiBankowe.pdf.

Komentarze