Firma informatyczna Qumak ma problemy z komornikiem. W wyniku egzekucji zajęto aktywa przedsiębiorstwa oraz udziały w spółkach zależnych.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 04.01.2019
Udostępnij:

PAP Biznes informuje, że w wyniku egzekucji komorniczej zajęto aktywa firmy informatycznej Qumak.

Komornik zajął również udziały w spółkach zależnych, m.in.:

  • Qumak Professional Services
  • Skylar
  • Star ITS

Skylar oraz Star ITS złożyły pod koniec listopada 2018 roku wnioski o ogłoszenie upadłości.

Qumak wyjaśnia w oficjalnym komunikacie, że egzekucja dotyczy wierzytelności IBM Polska na kwotę 4,2 mln zł z odsetkami ustawowymi i opłatami egzekucyjnymi.

Polska firma informatyczna już od jakiegoś czasu ma problemy finansowe. Z roku na rok zarabiała coraz mniej – jej przychody w 2017 roku wyniosły 262,1 mln zł. Dla porównania w 2016 roku zarobiła 428,4 mln zł. W listopadzie opadzie Qumak rozpoczął przegląd opcji strategicznych, które mogłyby wesprzeć Qumak Professional Services.

Pod koniec listopada spółki IT Works oraz Manassa Investments objęły udziały stanowiące 28,6% kapitału zakładowego QPS za 3,6 mln zł. Jednocześnie Qumak podał, że zamierza wkrótce sprzedać posiadane przez siebie 71,4 proc. pozostałych udziałów QPS” – czytamy.

31 października 2018 roku firma złożyła w sądzie rejonowym w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Więcej o Qumak

To polska spółka informatyczno-technologiczna, notowana na GPW od 2006 roku. Firma oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, a także świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.


Źródło: http://biznes.pap.pl/en/news/all/info/2660039,komornik-zajal-udzialy-qumaka-w-spolkach-zaleznych, https://www.crn.pl/aktualnosci/komornik-w-qumaku,https://www.wnp.pl/tech/z-wniosku-ibm-komornik-zajal-aktywa-spolki-qumak,337160_1_0_0.html

Komentarze