Po raz pierwszy wsparcie pieniężne na wyprawkę szkolną otrzymają dzieci idące do szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Program „Dobry Start” przewiduje dofinansowanie dziecka uczącego się kwotą w wysokości 300 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 25.05.2018
Udostępnij:

Wnioski o wyprawkę dla dziecka będzie można składać na dwa sposoby:
 

  • przez internet,
  • tradycyjnie (w urzędzie miasta lub gminy).

Od 1 lipca bieżącego roku wnioski będzie można składać drogą internetową, natomiast od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

Kogo obejmie program

Na dofinansowanie na wyprawkę szkolną mogą liczyć wszyscy uczniowie podejmujący naukę w roku szkolnym 2018/19, bez względu na średni dochód przypadający na członka rodziny. „Dobry Start” będzie przysługiwał:
 

  • uczniom do ukończenia osiemnastego roku życia,

  • uczniom do ukończenia dwudziestego roku zycia, którzy przed ukończeniem osiemnastego roku życia podjęli decyzję o kontynuowaniu nauki,

  • dzieciom i uczniom niepełnosprawnym do momentu ukończenia dwudziestego czwartego roku życia.


 

Składanie wniosku

Wniosek o wyprawkę dla dziecka warto złożyć możliwie jak najwcześniej. Każdy wniosek złożony w lipcu, czy sierpniu przyspieszy wypłatę świadczenia. Dokumenty złożone wraz ze startem terminu odpowiedniej drogi ich składania zapewnią wypłatę pieniędzy maksymalnie do końca września. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony później, rząd wypłaci świadczenie w terminie dwóch miesięcy od złożenia dokumentów. Ostateczny termin składania dokumentów to 30 listopada danego roku.

Decyzja o przyznaniu pieniędzy zostanie przekazana drogą e-mailową, lub w przypadku, gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany, interesant zostanie poinformowany o możliwości indywidualnego odbioru informacji.

Warto wiedzieć, że dofinansowanie nie zostanie udzielone dzieciom w przedszkolach i tak zwanych „zerówkach”. Program „Dobry Start” skierowany jest wyłącznie do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jest to jednoznaczne z tym, że dziecko w wieku sześciu lat:
 

  • uczęszczające do pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzyma dofinansowanie,

  • uczęszczające do przedszkola nie otrzyma dofinansowania.

Kto nie dostanie dofinansowania
 

Dzieci, które:
 

  • zostały umieszczone w schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, szkole wojskowej, domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym (jeżeli placówki te zapewniają pełne utrzymanie),

  • odbywają przygotowanie przedszkolne, trwające rok,

  • otrzymują świadczenia o podobnym charakterze zza granicy,

nie otrzymają wyprawki szkolnej w wysokości 300 złotych w ramach programu „Dobry Start”.

Komentarze